1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 ПОРЯДОК

реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року 

 Витяг з наказу Українського центру оцінювання якості освіти

від 09 грудня 2014 року № 127

III. Проведення реєстрації 

5. Реєстрація осіб, які братимуть участь у зовнішньому оцінюванні, відбувається впродовж трьох етапів. 

Етап 1. Формування та оформлення реєстраційної картки. 

Етап 2. Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів. 

Етап 3. Отримання від регіонального центру Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) та інформаційних матеріалів. 

6. Перший етап реєстрації: 

6.1. Особі, яка бажає зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання, потрібно відкрити сторінку "Реєстрація - 2015", розміщену на офіційному сайті Українського центру, та, увівши реєстраційні дані, сформувати реєстраційну картку. Це можна здійснити особисто, звернутися за допомогою до пункту реєстрації або загальноосвітнього навчального закладу. 

6.2. У реєстраційній картці необхідно вказати такі дані: 

6.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

6.2.2. Число, місяць і рік народження. 

6.2.3. Тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація (документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження, довідка з навчального закладу, довідка про звернення за захистом в Україні). 

6.2.4. Номери контактних телефонів. 

6.2.5. Адресу електронної пошти. 

6.2.6. Категорію випускника (випускник минулих років, або випускник поточного року, або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу, який здобуває в поточному навчальному році повну загальну середню освіту). 

6.2.7. Відомості про навчальний заклад (для випускників поточного навчального року) або про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників минулих років та учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобувають у поточному навчальному році повну загальну середню освіту). 

6.2.8. Адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція. 

6.2.9. Інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа у день проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (для випускників минулих років та учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів), з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктом проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури. 

6.2.10. Інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа під час проведення зовнішнього оцінювання з інших предметів, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього оцінювання. 

6.2.11. Перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє оцінювання (не більше ніж чотири), із зазначенням рівнів складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури та, якщо здійснено вибір, математики. 

6.3. У разі потреби в реєстраційній картці слід зазначити такі відомості: 

6.3.1. Мову, якою особа бажає отримати переклади завдань сертифікаційних робіт зовнішнього оцінювання. 

6.3.2. Мову, якою особа бажає отримати переклад інформаційного бюлетеня "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік". 

6.3.3. Номер і дату виданого органом або закладом охорони здоров'я висновку про необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання (для осіб з особливими освітніми потребами). 

6.4. Після введення до реєстраційної картки даних, зазначених у підпунктах 6.2, 6.3 пункту 6 цього Порядку, потрібно роздрукувати бланк реєстраційної картки (Додаток 2), контрольно-інформаційний лист, перевірити правильність даних, зазначених у бланку реєстраційної картки. 

6.5. Оформлення реєстраційної картки потрібно здійснювати в такій послідовності: 

6.5.1. Заповнити частину "Заява": 

  • після прізвища та ініціалів директора регіонального центру вказати своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;
  • власноруч написати заяву, у якій засвідчити своє бажання бути зареєстрованим (-ою) для участі в зовнішньому оцінюванні, факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (Додаток 3);
  • нижче заяви вказати дату, а також засвідчити її особистим підписом. 

6.5.2. У графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, що посвідчує особу, або документа, що його замінює. 

6.5.3. У спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері). 

7. Другий етап реєстрації: 

7.1. Особа, яка є учнем (слухачем, студентом) професійно-технічного, вищого навчального закладу, що здобуває повну загальну середню освіту в поточному навчальному році, або випускником загальноосвітнього навчального закладу минулих років, повинна надіслати рекомендованим листом до відповідного регіонального центру такі документи: 

7.1.1. Реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами підпункту 6.5 пункту 6 цього Порядку. 

7.1.2. Копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів). 

7.1.3. Копію паспорта громадянина України, а у разі його відсутності - один з документів, що його замінює:

  • для особи, яка народилася після 01 вересня 1998 року, - копія свідоцтва про народження;
  • особа, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів, - заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії, і відповідне клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації. 

7.3. На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.
7.4. Випускники поточного навчального року в установлені строки після формування комплекту документів, передбачених підпунктами 7.1, 7.2 пункту 7 цього Порядку, подають його до загальноосвітнього навчального закладу, який закінчують.
7.5. Загальноосвітній навчальний заклад: 

7.5.1. Після отримання реєстраційних документів від усіх випускників формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього оцінювання (далі – список випускників) (Додаток 4). 

7.5.2. Фіксує у списку випускників факт відсутності через поважні причини (навчання за кордоном за програмою обміну, довготривала хвороба, неможливість вчасно отримати реєстраційні документи тощо) комплекту реєстраційних документів одного або декількох випускників. 

7.5.3. Надсилає в установлені строки за адресою відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу список випускників і комплекти реєстраційних документів. 

7.6. Факт надходження реєстраційної картки особи, яка братиме участь у зовнішньому оцінюванні, до пункту обробки регіонального центру є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час прийому на навчання.

8. Третій етап реєстрації: 

8.1. Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (далі - учасник зовнішнього оцінювання), регіональний центр виготовляє та надсилає реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання, Сертифікат та інформаційний бюлетень "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік": 

8.1.1. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів рекомендованим листом за адресою, зазначеною в реєстраційній картці. 

8.1.2. Випускникам поточного навчального року за адресою 

загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються. 


ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ - 2015: 

читали, чули, знаємо!  

    Ми, учні 11 класу   Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 

знаємо, що у 2015 році вступити до вищих навчальних закладів України можна за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Результати тестування з української мови будуть зараховані нам як оцінка державної підсумкової атестації, а тому ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для нас усіх. 

    Ми поінформовані, що у 2015 році ЗНО проводиться з української мови та літератури (базовий або поглиблений рівень), математики (базовий або поглиблений рівень),  англійської мови, французької мови, німецької мови, іспанської мови, російської мови,   географії,  біології,фізики, історії України, хімії.У нас є можливість обрати не більше чотирьох предметів. Тестування з української мови та літератури відбудеться 24 квітня 2015 року, з решти предметів – у червні 2015 року. 

    Знаємо, що нам необхідно самостійно довідатися у приймальних комісіях ВНЗ про перелік предметів, результати ЗНО з яких потрібні для вступу (в тому числі рівні тестів  - базовий чи поглиблений – з української мови і літератури, математики). 

    Отже, нам необхідно зареєструватися з 05 січня до 20 лютого 2015 року . Про спосіб та умови реєстрації ми зможемо дізнатися на сайті www.test.if.ua, де буде розміщена інформаційна листівка «Як зареєструватися на ЗНО-2015». 

Ми знаємо, що реєстраційні документи необхідно віддати вчителю нашої школи  Вахоцькій О.В., який централізовано відправить їх до ІФРЦОЯО. 

    Поінформовані, що наші персональні дані, внесені під час реєстрації для участі у тестуванні, зберігаються у базі даних УЦОЯО, захищені від стороннього впливу та використовуватимуться тільки для організації та проведення ЗНО, вступної кампанії, зокрема: 

-встановлення особи абітурієнта та персоніфікації результатів ЗНО, 

-оперативного повідомлення про підготовку та  проходження ЗНО, 

-розподілу абітурієнтів між  пунктами та аудиторіями тестування, 

-урахування індивідуальних потреб абітурієнта для створення  специфічних умов, 

-інформування абітурієнта про перебіг вступної кампанії. 

    Ми знаємо, що, за умови правильного оформлення реєстраційних матеріалів, з регіонального центру на адресу нашої школи надійдуть листи для кожного з 

-реєстраційним повідомленням учасника ЗНО,

-Сертифікатом ЗНО,

-інформаційним бюлетенем, 

 -повідомленням про створення специфічних   умов (за потреби). 

    Поінформовані, що у випадку внесення змін до реєстраційних даних, кожен особисто повинен надіслати до ІФРЦОЯО новий пакет реєстраційних документів разом з отриманим раніше Сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання. Змінити рівень тесту з української мови та літератури ми зможемо до 6 березня 2015 р., внести інші зміни у реєстраційні дані – до 1 квітня 2015 р. (дата визначається за поштовим штемпелем). 

    Повідомлені, що Сертифікат слід зберігати не ламінуючи. Нам відомо, що відновлення втраченого чи зіпсованого Сертифіката можливе тільки у регіональному центрі (послуга платна). 

    Знаємо, що про права та обов’язки абітурієнта (в т.ч. підстави анулювання роботи) ми повинні довідатись з Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, що буде розміщений на сайті центру www.test.if.ua. 

    Попереджені, що під час кожного тестування в аудиторіях буде проводитись засвідчення відсутності засобів зв’язку (в тому числі “мобілок”), пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, їх складових частин за допомогою металодетекторів та ін. 

    Знаємо, що у випадку виявлення заборонених засобів, будемо позбавлені права на продовження роботи над тестом з усіма наслідками. 

    Нам відомий телефонний номер ІФРЦОЯО 0342-75-09-75,за яким можемо отримати додаткову інформацію про ЗНО та адреса сайту  регіонального центруwww.test.if.ua. 


ЗНО - 2015: п’ять нововведень,

що очікують абітурієнтів

              Зовнішнє незалежне оцінювання у 2015 році пройде за тією ж процедурою, що й в попередні роки, за винятком п’яти нововведень, які внесені після ретельного аналізу проведення ЗНО.  Про це повідомив директор УЦОЯО Ігор Лікарчук під час засідання Правління Громадської ради при МОН.
           Перша новація: для того, щоб зробити оцінку зовнішнього оцінювання об’єктивною, вирішено запровадити поріг "склав ЗНО" та "не склав ЗНО".
            Всі, хто не склав ЗНО,  не можуть стати студентами. Результати тих, хто склав ЗНО, визначатимуться від 100 до 200 балів.

             Цей результат буде визначатися групою викладачів вищих навчальних закладів, учителями шкіл, методистами, представниками наукового співтовариства, які експертним методом визначать можливість відповіді на кожне завдання тесту мінімально підготовленого абітурієнта.
             Всі думки експертів підсумовуються і шляхом нескладної математичної формули виводиться середній тестовий бал, який може набрати мінімально підготовлений абітурієнт, якщо він успішно відповість на всі завдання тесту.

            Друга новація – це відмова від сертифікатів ЗНО минулих років. На думку директора Українського центру оцінювання якості освіти, не можна порівнювати між собою результати тестів різних років.

            Третя новація. У 2015 році Український центр оцінювання якості освіти також впроваджує тести дворівневої складності з двох предметів: української мови і літератури, математики.
               Тест буде складатися з двох частин - базового, який складатимуть всі абітурієнти без винятку з української мови і літератури та базового  з математики – для абітурієнтів, які вступатимуть на спеціальності, де потрібна математика.
                 У свою чергу, вищі навчальні заклади можуть вказати в своїх правилах прийому за деякими напрямами підготовки та спеціальностями про необхідність результату тесту ЗНО підвищеного рівня складності. Абітурієнт при реєстрації на ЗНО вказуватиме, який тест та якого рівня складності він складатиме.
                Четверта новація.  Поєднання державної підсумкової атестації з української мови з тестом ЗНО з української мови і літератури для всіх випускників загальноосвітніх шкіл. Для цього у базовій частині тесту будуть виділені завдання, що стосуватимуться української мови, тому що ДПА буде складатися тільки з української мови.
                  Виконання цих завдань буде оцінюватися за шкалою від 1 до 12 балів, а результати виконання цієї частини тесту заноситимуться в атестат про загальну середню освіту.
                   П’ята новація. У 2015 році з переліку предметів, з яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання, вилучено всесвітню історію та світову літературу.


ЗНО-2015

 До уваги  випускників та батьків!

24 квітня 2015 року  учні 11-х класів складатимуть обов’язкове ЗНО з української мови та літератури, результати якого будуть зараховані як оцінка за державну підсумкову атестацію з української мови.

Ті випускники, які не підтвердять свої знання з цього предмета, не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, але отримають атестат про середню освіту за результатами державної підсумкової атестації.

         Експертні комісії встановлять «пороговий прохідний бал» - «склав»/«не склав»  - під час проходження ЗНО.  Випускник, який мав намір вступати до вищого навчального закладу і не склав зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури, не зможе далі складати незалежне тестування з інших предметів, які він вибрав під час реєстрації. Результати ЗНО з української мови та літератури стануть відомими до 12 травня.

Додаткова сесія з української мови та літератури - 9 червня. 

 


До уваги абітурієнтів та їхніх батьків!

 

 Українським центром оцінювання якості освіти завершено відправлення всім абітурієнтам запрошень-перепусток на адреси, вказані під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що відбудеться впродовж 3 – 27 червня поточного року.

 

   Запрошення-перепустку також можна роздрукувати з інформаційної сторінки, розміщеної на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.

 

Початок тестування з усіх предметів – 11:00.

 

Пропуск абітурієнтів до пункту тестування розпочинається о 10:15, припиняється – 10:50!

 

Нагадуємо, що в день тестування кожен абітурієнт повинен мати при собі документи, які необхідно пред’явити на вході до пункту тестування:

 

– Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

 

– документ, що засвідчує особу (назва, серія й номер якого зазначені в Сертифікаті);

 

– запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

 

   Необхідно взяти з собою дві-три капілярні чи гелеві ручки з чорнилом чорного кольору та, за бажанням, маленьку прозору пляшку з питною водою.

 

   Просимо звернути увагу абітурієнтів на наступне: у разі необхідності виготовлення дублікату Сертифіката потрібно звернутися до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (вул. С. Бандери, 1, тел. (0342) 75-09-75). Для цього необхідно мати при собі дві фотографії; документ, що засвідчує особу.

 

____________________________________

До уваги випускників 11 класу,

 які виявили бажання вступати до вищих

навчальних закладів України в 2014 році!

 

Відповідно до календарного плану, зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів у 2014 році розпочнеться 3 червня та триватиме до 27 червня. За цей час майбутні вступники зможуть скласти від 1 до 4 тестів ЗНО з 11 навчальних предметів.

         ЗНО буде проводитися в такі терміни:

Тестування

Дата проведення

Іноземні мови (англійська, німецька, французька,  іспанська)

03.06.2014

Українська мова і література

05.06,  06.06.2014

Математика

12.06.2014

Географія

14.06.2014 

Всесвітня історія

16.06.2014

Фізика

18.06.2014

Історія України

20.06.2014

Хімія 

23.06.2014

Біологія

25.06.2014

Світова література

27.06.2014

Оголошення результатів ЗНО учасників основної сесії заплановане на період з 19 червня до 8 липня.

         Додаткова сесія для абітурієнтів, які через об’єктивні причини не матимуть можливості пройти ЗНО, відбудеться з 4 до 11 липня.

         Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, приймальні комісії вищих навчальних закладів розпочнуть прийом документів від абітурієнтів 1 липня 2014 року.