1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

   Щоб діти виростали здоровими…

   Здоров’я – одна з найбільших цінностей людини. Це найбільше благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. В одвічних пошуках істини людство нарешті зрозуміло, що головна соціальна цінність – це життя і здоров’я кожної людини.
Адже здоров’я допомагає нам реалізувати свої плани, долати труднощі, успішно вирішувати життєві завдання, а також здобувати освіту. У комплексі проблем, винятково вагомою і водночас для нас болючою, є проблема стану здоров’я дітей шкільного віку.
   З огляду на це, вчителі початкових класів та вихователі груп продовженого дня нашої школи, впроваджують здоров’язберігаючі  технології у навчально-виховний процес.
Групою педагогів зібрано, упорядковано матеріали і підготовлено до друку посібник «Щоб діти виростали здоровими…», який     було розглянуто Радою міського  методичного центру закладів освіти Чернівецької міської ради (Протокол № 3 від 04.12.2015р.) та схвалено Вченою радою ІППОЧО (Протокол № 5/ 103 від 17.12.2015р.)
   Посібник «Щоб діти виростали здоровими…» подає матеріали для формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я в учнів початкових класів, здоров’язберігаючі технології навчально-виховного процесу в сучасній школі. У посібнику систематизовані і представлені концептуальні ідеї та практичні рекомендації з питань організації здоров’язбережувальної та здоров’яформуючої роботи школи, формування валеологічної свідомості, здоров’язбережувальної компетентності, цінності здорового, безпечного способу життя.
   Рекомендовано для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, студентів та педагогічних працівників, які опікуються питанням здоров’я.
   Методичний посібник складається з трьох розділів.
   У першому розділі зібрані матеріали для формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я учнів початкових класів. Ми пропонуємо тексти для диктантів, списування переказів, бесід. Для уроків математики подаємо валеологічні задачі. А також загадки, ребуси, кросворди, прислів’я, приказки, вірші про здоров’я.
Ці матеріали можна використовувати на уроках мови, літературного читання, математики, природознавства, основ здоров’я, для виховної роботи та роботи в ГПД.  Ними виховуємо здоровий спосіб життя, здійснюємо профілактику захворювань та нещасних випадків.
   У другому розділі зібрані здоров’язберігаючі технології, які ми постійно впроваджуємо у навчально-виховний процес.
-    пальчикова гімнастика
-    зорова гімнастика
-    рухливі ігри (динамічні паузи, ГПД)
-    фізхвилинки
-    релаксаційні вправи
-    оздоровчі технології психологічного напрямку (кольоротерапія, ароматотерапія, сміхотерапія, арт-терапія, казкотерапія)
-    здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови.
   Третій розділ містить розробки занять, якими можуть скористатися молоді вчителі.

...